Dětské koutky

Motto: Děti umí to, co se nám dospělým stává jen zřídka - užívat si přítomnost...

Dětský koutek MÚ Praha 10

Výtvarné řešení používá styl dětem dobře pochopitelný, podněcující představivost. Vlastní kresba je provedena ručně s invertními průhledy na podkladovou barvu. Celý prostor, vedle drobných kreseb určují dynamické pásy znázorňující pohyb moře a písku. Modrá barva má prvotně uklidnit, v protikladu oranžová projasnit a povzbudit.

 

 

 

 

 

 

   

 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.